A reklám és propagációs nyereményjáték

26. 8. 2019 | Jaro

A reklám és propagációs
verseny/nyereményjáték alapszabályai a
Korcule.com s.r.o. szervezésében,
melyek 2019.07.01-én lépnek hatályba

 1. Nyitó rendelkezések
  1.1. A reklám és propagációs versenyt/nyereményjátékot (továbbiakban csupán „Verseny“) a
  Korcule.com s.r.o. szervezi, székhely Medveďovej 17, Bratislava 85104, statisztikai számjel:
  46588272, adószám: 2023475872 (továbbiakban csupán „Szervező“).
  1.2. A verseny ezen alapszabályzatban foglaltak alapján zajlik (továbbiakban csupán
  „Szabályzat“), mely a résztvevők jogait és kötelességeit foglalja magába, valamint a Verseny
  szabályait.
  1.3.A reklám és propagációs Verseny célja a széles nyilvánosság körében megnövelni az
  érdeklődést a www.spineo.hu webáruház termékei iránt.
  1.4. A versenyt nem irányítja vagy nem támogatja semmilyen módon az alábbi közösségi hálók
  egyike sem www.facebook.com (továbbiakban csupán „Facebook“) és a www.instagram.com
  (továbbiakban csupán „Instagram“), (továbbiakban együtt „Közösségi hálók“). A Versenyben
  feltüntetett információkat a Verseny résztvevője kizárólag a Szervezőnek szolgáltatja, nem a
  Közösségi hálóknak. Továbbá minden kérdést, hozzászólást vagy panaszt, mely a Versennyel
  kapcsolatos a Verseny résztvevői a Szervezőhöz intéznek ezen Szabályzat értelmében.
 2. A Verseny időtartama és helyszíne
  2.1. A Verseny a Szervező általi megjelenítés pillanatában veszi kezdetét a Közösségi háló
  felületein, és a nyertes kihirdetésének pillanatáig tart.
  2.2. A Szervező fenntartja a jogot a Verseny leállítására, lerövidítésére, kiterjesztésére vagy
  lezárására, illetve a szabályok módosítására bármikor, méghozzá az ok megadása nélkül, a
  javított szabályok megjelenítésével, melyek a Verseny minden résztvevője számára elérhetőek
  (legfőképpen, de nem kizárólagosan a www.facebook.com és a www.instagram.com felületein).
  2.3. A Verseny kizárólag a Közösségi háló felületei fut, amennyiben az egyes megjelenített,
  Szervező által kezelt weboldali hivatkozásból nem derül ki, hogy a Verseny helyszíne
  megváltozott.

3.A propagáció módja
A Verseny propagációja és a tájékoztatás a Versenyről az alábbi helyszíneken történik:
Közösségi hálók, valamint a Szervező internetes oldalán, mely a következő: www.spineo.hu

4.A Versenyben való részvétel feltételei
4.1. A Verseny résztvevője lehet mindenki, aki aktív felhasználója a Közösségi hálóknak, s aki
fiókját a Facebookon vagy Instagramon a Közösségi hálók szabályzatával összhangban hozta
létre, és állandó lakhellyel és levelezési címmel rendelkezik a Magyar köztársaság területén,
vagy más EÚ-s tagállamban, elmúlt már tizenöt éves, és eleget tesz a Verseny egyéb
feltételeiben foglaltaknak, melyek a Közösségi hálón kerültek megjelenítésre.
4.2. A résztvevő köteles a Verseny szabályzatával összhangban cselekedni.
4.3. A résztvevő a Versenybe csupán egyszer kapcsolódhat be, méghozzá egy felhasználói
fiókkal a Facebook vagy Instagram felületén. Amennyiben tizenöt évesnél fiatalabb résztvevőről
van szó, ezen résztvevő törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges.
4.4. A Versenyben nem vehetnek részt olyan személyek, melyek munkakapcsolatban vagy
egyéb munkakapcsolathoz hasonló alkalmazásban állnak a Verseny Szervezőjével, a Verseny
szerződéses partnerével, vagy olyan személyek, akik részt vesznek a Verseny szervezésének
folyamatában vagy hozzájuk álló közeli személyek a PTK 116 § értelmében. Amennyiben egy
ilyen személy kerül ki nyertesként, úgy ez a személy a Versenyből kizárásra kerül, a nyeremény
nem kerül átadásra, vagy amennyiben a nyeremény már átadásra került, a személy köteles
haladéktalanul visszaszolgáltatni azt a Verseny Szervezőjének. Amennyiben a
visszaszolgáltatás nem lehetséges, köteles haladéktalanul megtéríteni a nyeremény értékét az
írásos felszólítás kézbesítését követően.
4.5. A Szabályzat 4.cikkelyének megsértése, vagy ennek a cikkelynek visszaélése esetén a
Szervező fenntartja a jogot a résztvevő kitiltására a Veresenyből, a résztvevő kitiltása a
Versenyből mindig tartalmazza a konkrét indoklást is.

 1. A Verseny jellege
  5.1. A Verseny egy vagy több formában kerülhet megrendezére, méghozzá a Verseny
  résztvevője számára felállított megengedett és tiltott tevékenységek alapján ezen cikkely
  értelmében, méghozzá olyan módon, hogy az a lehető legjobban kövesse a Szervező érdekét és
  egyidejűleg összhangban legyen a Közösségi háló, Facebook, Instagram felhasználásának
  feltételeivel is (lásd: www.facebook.com/page_guidelines.php és
  https://help.instagram.com/478745558852511).
  5.2. A Verseny lezajlásának jellege mindig a fejlécen vagy az adott Verseny Közösségi hálón
  megjelenített leírásában található.
  5.3. A Versenyek formái:
  a) Tippelős verseny – egy olyan hozzászólás vagy egyéb hozzájárulás kiválasztásából áll, mely
  a Szervező által megszabott feltételeknek vagy kérdéseknek leginkább megfelel.
  b) Sorsolásos verseny – egy hozzászólás vagy egyéb hozzájárulás véletlenszerű kiválasztásból
  áll a Szervező által megszabott kritériumok alapján.
  c) Műveltségi verseny – a Szervező által feltett kérdés helyes megválaszolásából áll hozzászólás
  vagy státusz, állapot formájában, melyekből a Szervező véletlenszerűen választja ki a nyertest.
  d) Kreatív verseny – audio-vizuális anyag megjelenítéséből áll hozzászólás vagy egyéb
  hozzájárulás formájában a Szervező által megszabott kritériumok alapján, melyekből a Szervező
  véletlenszerűen választja ki a nyertest.
  5.4. A résztvevő engedélyezett tevékenységei:
  a) hozzászólások hozzáadása vagy “Tetszik” jelzés hozzáadása a Versenyre, a Szervező
  profiljára, vagy a Szervezővel kapcsolatos felhasználók profiljára a Közösségi háló felületein,

mindemellett ezen tevékenység követelése nem csupán az egyetlen követelmény a Verseny
résztvevőjével szemben.
b) hozzászólás hozzáadása a Szervező profiljára, főoldalára, vagy a Szervező egyéb, nyilvános
oldalára.
c) hozzászólások hozzáadása vagy megosztás (például: weboldalak, képek, hozzászólások
stb.), vagy „Tetszik“ állapot jelzése az egyes hozzászólásokhoz és bejegyzésekhez, melyek a
Versennyel vannak összefüggésben, mindemellett ezen tevékenység követelése nem csupán az
egyetlen követelmény a Verseny résztvevőjével szemben.
d) egyéb tevékenységek.
5.5. A résztvevő tiltott tevékenységei:
a) megjelőlés, vagy egyéb azonosításhoz vezető tevékenység más felhasználókkal szemben
(beleértve a résztvevőket is) A közösségi hálón megjelent fényképeken vagy hasonló közösségi
média felületeken.
b) bejegyzések hozzáadása a Szervező profiljára, főoldalára, vagy a Szervező és további
felhasználók egyéb, nyilvános oldalára a Közösségi hálón.
c) a Verseny megosztása prezentáció formájában a résztvevő vagy a Közösségi háló
felhasználójának profilján vagy profil- és borítóképen.
d) kölcsönös kapcsolatfelvétel a Verseny résztvevője és a Szervező közt magánüzenet
formájában a Közösségi hálókon.
e) egyéb tevékenységek.
5.6.A hozzájárulás elfogadásáról, esetleg egyes hozzászólások letiltásáról a Versenyből a
Szervező dönt, mindemellett a Szervező leginkább olyan hozzászólásokat jogosult letiltani,
melyek:
a) nincsenek összhangban a Verseny megadott feltételeivel;
b) olyan elemeket foglalnak magukba, melyek erőszakot, pornografikus elemeket tartalmaznak,
ellenkeznek az illem és jómodor előírásaival, vagy a hatályos jogszabályokkal.
c) károsítják a Szervező üzleti nevét és jóhírét, sértik szellemi tulajdonjogát
d) sértik harmadik személyek általános jogait a szellemi tulajdonjog körében.
e) csalásnak minősülnek vagy melyeknél a Szabályzat és egyéb, előre meghatározott Verseny
felétetelek megsértése lépett fel.
f) nem jogosult személy által lettek hozzáadva (leginkább a Verseny Résztvevőjének
meghatározásával összhangban ezen Szabályzat 4.1. cikkelye alapján).
g) egyéb lehetőségek.

 1. A Verseny nyertesei
  6.1. A Verseny nyertesei a Verseny azon Résztvevői, akiket a Szervező az előre megszabott
  kritériumok alapján kiválaszt.
  6.2. A nyertesek nevét a Versenyben meghatározott időpontban jelentik be, vagy legkésőbb a
  Verseny végét követő következő munkanapon.
  6.3. A Verseny nyerteseinek névsorát egy nyilvános hozzászólás formájában jelenítik meg a
  Versenynél, vagy a Szervező profilján, főoldalán, vagy a Szervező további nyilvános oldalán a
  Közösségi hálón.
  6.4. A Verseny nyerteseinek bejelentése után a Nyeremény átadásáról a 7. cikkely értelmében a
  Szervező és a nyertes magánüzenetekben egyeznek meg. Erre a tevékenységre nem
  vonatkozik az 5.5 cikkely d) pontja értelmében, ugyanis ebben az időben már a Verseny a 2.1
  cikkely értelmében véget ért.
  6.5. Az átadás részleteinek egyeztetését a 6.4. cikkely értelmében a Szervező kezdeményezi az
  egyes nyertesek felkeresésével 24 órán belül, mindeközben pedig a Nyertes válaszánat a

Szervező által küldött üzenet válaszaként 24 órán belül meg kell érkeznie az első üzenet
elküldésétől számítva, ellenkező esetben a nyeremény átesik a Szervező javára.
6.6. A Szervező nem felelős azért, ha a Nyertesekkel nem lehetséges felvenni a kapcsolatot, és
az ezt követő nyeremény átesésért sem a Szervező javára.

 1. Nyeremény
  7.1. A nyeremény lehet bármilyen anyagi tárgy, vagy ingóság, melynek kicsi az értéke és ez a
  tárgy a Szervező tevékenységének jellegét képezi, ahogy a pénzutalvány is, mely a Szervező
  weboldalán kínált áru vásárlására érvényes. A nyereményt nem képezi pénzügyi vagy ehhez
  hasonló teljesítés, mint ahogy szolgáltatások nyújtása és elfogadása sem. A nyeremény nem
  feltételhez kötött vagy nem korlátozott extern regisztrációval, betét fizetésével, vagy egyéb
  folyamatokkal a Verseny jogi korlátain felül.
  7.2. A Nyeremény értéke a Szervező által meghatározott érték a joghatályos arra vonatkozó
  törvények értelmében. A Nyeremény szállítási költségeinek díja a Nyeremény részét képezi.
  7.3. A Nyereményre nem létesül jogi követelmény, kivéve olyan eseteket, amikor a nyilvános
  Verseny egy műre vagy teljesítésre vonatkozik, és nem képezheti bírósági követelés tárgyát a
  hatályos jogszabályok értelmében.
  7.4. A Nyeremény szállítása:
  A Nyeremény kézbesítettnek minősül:
  • A Nyeremény átvételével a szállítmányozótól.
  7.5. A Verseny Résztvevőjére a Nyerményre vonatkozó tulajdonjog a Nyeremény átvételével
  ruházódik át.
  7.6. A Nyeremény átvételével a szállítmányozótól a sérülés veszélye, mely a nyerenyre
  vonatkozik, az átvétel pillanatában a szállítmányozótól a Nyertesre száll.
  7.7. A Nyeremény kézbesítése átvétellel a szállítmányozótól.
  7.7.1. A Nyeremény kézbesítése az állami kézbesítési vállalat, a Slovenská pošta, a.s., székhely
  Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, statiszikai számjel 36 631 124 közreműködésével
  történik, vagy az adott ország megbízott szállítmányozója által.
  7.7.2. A konkrét szállítási módról a Résztvevő a 6.4. cikkely értelmében a Szervezővel való
  megegyezés folyamatában értesül, a Nyeremény átadásáról a szállítmányozónak e-mailes
  értesítés érkezik a 6.4. cikkely alapján megadott e-mailcímre.
  7.7.3. A résztvevő a 7.4. cikkelyt figyelmen kívül hagyva választhat más, hasonló szállítási módot
  is. Ilyen esetben a Résztvevő vállalja ( a sérülés veszélyét a Nyeremény esetében) a kockázatot
  és az esetlegesen fellépő többletköltségeket a szállítás folyamán a 7.4. cikkely értelmében.
  7.7.4. Abban az esetben, ha a Résztvevő miatt a Nyereményt ismételten ki kell szállítani, vagy
  más módon, mint a 7.4. cikkelyben van feltüntetve, az ismételt kiszállítás költsége és az
  esetlegesen fellépő többletköltségek a szállítás folyamán a 7.4. cikkely értelmében a Résztvevőt
  terhelik.
  7.7.5. A Nyeremény átvételénél a Résztvevő köteles ellenőrizni a Nyeremény csomagolásának
  sértetlenségét, és bármely sérülés esetén köteles ezt bejelenteni a szállítmányozónak illetve a
  Szervezőnek. Amennyiben a csomagolás jólláthatóan sérült, a Résztvevő nem köteles a
  küldeményt átvenni a szállítmányozótól.
 2. Személyes adatok védelme

8.1. A Versenyben való részvétellel a Résztvevő a Szervezőnek a 122/2013 Z. z adatvédelmi
törvény és annak további kiegészítései továbbiakban csupán “AVT”) 11§ értelmében önkéntes
beleegyezését adja a személyes adatai feldolgozásához, méghozzá az alábbi kiterjesztésben:
keresztnév, vezetéknév,
nick és fénykép, és Nyertes esetén: keresztnév, vezetéknév,lakcím, telefonszám, e-mail cím, a
Versenyben való jogszerű részvétel ellenőrzése céljából, és a Nyeremény mihamarabbi
szállítása érdekében. A hozzájárulás bármikor visszavonható, egyébként a hozzájárulás
korlátlan időre szól.
8.2. A Résztvevő, aki megadta személyes adatait saját maga felel azért, hogy a megadott adatok
valósak, teljesek, aktuálisak és valóságosak legyenek.
8.3. A Verseny Résztvevője hozzájárulását adja a személyes adatai megjelenítéséhez a
Közösségi hólók felületein (vagy a Szervező és szolgáltató weboldalán) az alábbi mértékben:
keresztnév, vezetéknév, esetlegesen nem teljes lakcím (település). Határontúli adatátvitel
harmadik országokba nem történik. A személyes adatok csupán olyan harmadik félnek kerülnek
átadásra, mint a jogerős adóhatóság vagy a Szlovák Fogyasztóvédelmi Felügyelőség.
A Résztvevő jogosult írásban visszavonni hozzájárulását a Szervező székhelyének címén, vagy
személyesen visszavonhatja, egyébként a hozzájárulás érvényét veszti a hozzájárulás
megadását követő 6 hónap elteltével. Mint érintett személy a Résztvevő az AVT 28 § értelmében
írásbeli kérvény formájában a Szolgáltatónál kérheti a nem helyes, nem aktuális vagy nem teljes
adatok módosítását az említett törvény 28. § értelmében.
8.4. A Résztvevő a versenyben való részvétellel megerősíti, hogy a Szervező megismertette a
személyes adatok feldolgozásának feltételeivel az AVT 15. § 1.cikkelyének értelmében, és
hogy ezeket elolvasta és teljességében megértette az AVT-ben foglaltakat.

 1. Egyéb és záró rendelkezések
  9.1. Azon személyeket, akik nem tesznek eleget a Versenyben való részvétel feltételeinek vagy
  a Verseny Szabályzatával, vagy a Közösségi hálók szabályzatával ellentmondásosan
  cselekszenek, nem vesznek részt a Versenyben. Amennyiben egy ilyen személy a felsoroltak
  ellenére is Nyertesként kerül ki a Versenyből, például duplicit Facebook vagy Instagram fiókkal
  rendelkezik, vagy nem törvényszerű módon szerzett támogatást a hozzászolások, megosztások,
  vagy gyanús mennyiségű likeok segítségével, nem jogosult a Nyereményre.
  9.2. Az ellenvetést a Verseny folyamatával elektronikusan juttathatja el a Szervező alábbi e-
  mailcímre: info@spineo.hu, legkésőbb 3 munkanapon belül a Verseny lezárásától számítva.
  9.3. A Szervező nem felel a Nyeremény leszállításájért, a nem helyes vagy nem teljes
  információk megadásájért a Versennyel kapcsolatosan, vagy bármilyen egyéb
  telekommunikációs és technikai problémák és fennakadások fellépésénél a Verseny időtartama
  alatt.
  9.4. Ez a Szabályzat kötelezettséggel jár minden Résztvevővel szemben.
  9.5. Minden használt terminol´gia, kifejezés a Közösségi hálóval kapcsolatosan a szokásos
  módon értendő, hozzáírásos terminológiával
  9.6.A Versenyben való részvétellel a Résztvevő igazolja, hogy teljességében megismerkedett
  ezen Szabályzattal.
  9.7. A Szabályzat és egyéb, a Versennyel kapcsolatos propagációs anyagok összetűzése, a
  Szabályzat vagy a propagációs anyagok értelmezésével kapcsolatos problémák esetén a
  Szabályzat erre vonatkozó pontjai élveznek előnyt.
  9.8. Minden jogi kapcsolat és az esetleges bírósági perek, melyek a Versennyel kapcsolatosan
  keletkeznek a Szervező és a Résztvevő közt, a Szlovák köztársaság jogrendjének szabályozása
  alatt áll, és a joghatályos, helyi és tárgyi kompetenciával bíró bíróságok hatáskörébe tartozik.

9.9. Ez a Szabályzat a 185/2015 Z.z. számú Szerzői jogokról szóló törvény értelmében szerző
műnek minősül. Ezen Szabályzat felhasználása a szerző előzetes beleegyezése nélkül jogi
következményeket von maga után, és az erre vonatkozó törvény értelmében kerül
megbüntetésre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..